หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ แยกตามคณะ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และพบปะคณาจารย์ประจำคณะ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ : จัดทำ / หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready