หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๒

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๒

           กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี รศ.สายหยุด อุไรสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ เรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพ อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี แนะนักศึกษา เรื่อง สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ในศูนย์พื้นที่ และนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการและสวัสดิการของนักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทีมงาน RUS – Teamwork ร่วมสร้างความสนุกสนานด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready