หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

            ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนทราบข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจ ในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณห้องประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้ามทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                                  ภาพ / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready