หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  พัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ

          ผศ. ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเพื่อให้นักศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานกิจกรรม  การประกันคุณภาพ  การเบิกจ่ายงบประมาณ ขั้นตอนการเสนอโครงการให้มีความถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และการนำไปปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สวนธรรมศรีปทุมธานี อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

  ภาพ: พิพัฒน์ ปชส.วาสุกรีจัดทำ: ธนัชพร  งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready