หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

 

           กองบริหารงานบุคคล มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒โดยได้รับเกียรติจากผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพ พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิตยา สำเร็จผลบรรยายเรื่อง การออกแบบหลักสูตรรายวิชาและการเขียนจุดประสงค์การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                                                     ภาพ : จัดทำ / หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready