หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มหาวิทยาลัยคุณธรรม

 

มหาวิทยาลัยคุณธรรม

      อาจารย์เรืองสิน  ปลื้มปั่นผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามโครงงาน/กิจกรรมส่งเสริมความดี เพื่อให้หน่วยงานนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพงศ์  สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๙ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready