หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

 

พัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

 

        รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงให้สัมฤทธิ์ผล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ข้อเสนอแนะบูรณาการตามการนำเสนอของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓มิถุนายน๒๕๖๒ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

                                                                                                                      ภาพ / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready