หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นายกสภา เยี่ยมชมศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

นายกสภา เยี่ยมชมศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

      ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนและงานฟาร์ม ภายในศูนพระนครศรีอยุธยาหันตรา เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                               ภาพ / จัดทำ :น.ส.ธินินทร ชำนาญกุล งานสื่อสารองค์กร ฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready