หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมมือวิชาการพัฒนาการศึกษาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

 

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมมือวิชาการพัฒนาการศึกษาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

       อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศระหว่าง Dr. Wang Wenรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษด้านการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้ง สหกิจศึกษานานาชาติ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกดร.ธนู ทดแทนคุณคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ภาพ: ไพลิน คณะศิลปศาสตร์ จัดทำ: ธนัชพร  งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready