หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

         อาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการทำงานเป็นทีม การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม โดยได้รับของบริจาคและยอดเงินสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและของใช้ที่จำเป็น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดถ้ำภูผาธรรมเจริญ จ.ลพบุรี

ภาพ : คณะบริหารธุรกิจฯ  /  จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready