หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา

 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา

             คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการปรับพื้นความรู้ที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ ๑ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราเมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                                        ภาพ / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

                                                                                            Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready