หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

       คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมในงานอุตสาหกรรม ๔.๐ ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม หลักสูตรการออกแบบหน้าจอสัมผัสสำหรับควมคุม (HMI) และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยได้รับเกียรติจากบุคลากร บริษัท Mitsubishi Electricเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา และบุคคลภายนอกเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๘๔๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑๘ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready