หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนองพระราชดำริ

ราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนองพระราชดำริ

 

              รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศาหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่บูรณาการ  อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา­­

ภาพ ทอ./ณัฎฐา   จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready