หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

 

“อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม” 

           นางสาวชวนพิศ เปรมกมลหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”  เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตอาสา เปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างขึ้น และสร้างความเข้าใจในภารกิจงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา   จัดทำ : หัตถ์เทพ  งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready