หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

               ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์และผลสำเร็จที่ได้รับจากสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และผลการเข้าโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและการสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานจริง เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคาร ๒๔ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready