หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

 

สืบสานประเพณีสงกรานต์

            ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิเป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ จากนั้นได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และร่วมรดน้ำขอพร ผู้เกษียณอายุราชการและคณาจารย์อาวุโส เพื่อสืบทอดประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

                                                                                               ภาพ / จัดทำ :น.ส.ธินินทร ชำนาญกุล งานสื่อสารองค์กร ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready