หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๓

 

เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๓   

          ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๓ และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้าน Digitalโดยได้รับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสากรรมสร้างสรรค์ จาก มทร.โกสินทร์ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.ธัญบุรี  มทร.กรุงเทพ มทร.อีสาน มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา เข้าร่วมแสดงผลงานหนังสั้นจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ  เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่บูรณาการ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready