หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รู้ทันอัคคีภัย

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รู้ทันอัคคีภัย

        ว่าที่ร้อยตรี วิกร วงษ์เสถียรผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ   เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย  โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระเดช เกษบุญมี หัวหน้างานฝึกอบรม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ “หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์  จัดโดยงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๘ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready