หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล   บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมชี้แจงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้บริหารระดับคณะพร้อมมอบนโยบายแนวทาง ในการขับเลื่อน มทร.สุวรรณภูมิ สู่ความสำเร็จในอนาคต โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอแนวทาง  การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและยุธทศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๙ ชั้น ๓อาคารบริหารจัดการ  เชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready