หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มอบทุนการศึกษานักกีฬาสร้างชื่อเสียง

มอบทุนการศึกษานักกีฬาสร้างชื่อเสียง

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล   บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ “รัตนโกสินทร์เกมส์”ซึ่งได้รับเหรียญทอง จำนวน  ๑๐  เหรียญ เหรียญเงินจำนวน  ๑๔ เหรียญ และได้รับเหรียญทองแดงจำนวน  ๘  เหรียญ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ :กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready