หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

 

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

        อ.สุภัทรา  วิลามาศรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง ๕ สาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                               ภาพ / จัดทำ :น.ส.ธินินทร ชำนาญกุล งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready