หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สร้างเครือข่ายสถานประกอบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

 

สร้างเครือข่ายสถานประกอบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

        รองศาสตราจารย์ สหายพล มีชูนึกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกับสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจากสถานประกอบการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ /  จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready