หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาการสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things

                  ผศ.ดร.ศิริมา  แก้วเกิด รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Thingsโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรภัทร  สำเภอจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดและธุรกิจแฟรนไชส์ และรองนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ บรรยายเรื่อง Creative Thinking มุมมองนักสร้างนวัตกรรม และ ดร.อาณัติ  รัตนถิรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายเรื่อง เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับสร้างธุรกิจอัจฉริยะ  เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready