หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชุนและสังคม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชุนและสังคม

                 รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินโครงการภายใต้การยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒เพื่อร่วมกันระดมความคิดและวางแผนพัฒนาการให้บริการวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคมอย่างยั่งยืนโดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้ง ๖ คณะเข้าร่วม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ

 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready