หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอผลงานรางวัลพระราชทาน

 

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอผลงานรางวัลพระราชทาน

             นายจรัญ นาคคำแหง  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขตภาคกลาง โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา จัดทำ :หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready