หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน

 

ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน

                อาจารย์วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรมทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นมาวิเคราะห์และหารือร่วมกับคณะทำงาน สำหรับวางแผนการดำเนินงานตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และยังได้รับเกีตรติจาก นายธวัช สุวรรณนายอำเภอบางบาลกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

                                                                                  ภาพ / จัดทำ :ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready