หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

          ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับฟังการบรรยายการอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” จากชุดวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น “เป็นเบ้า  เป็นแม่พิมพ์” เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในทุกยุค ทุกสมัย พร้อมที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอด และนำไปขยายผลให้กับประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready