หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า

 

พัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า

                 อาจารย์ศุภชาติ   เสถียรธนสาร  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ที่ทันสมัยให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนำไปใช้ในการประกอบอาชีพพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ศิษย์เก่าได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์ผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปวัฒนธรรม คุณดาราวรรณ  จรัสศรี  คุณมงคล  มิตรสัมพันธ์  คุณจง  แซ่สง  คุณศิริพรกร วรรณาลัยและคุณเมธิชัย เพชรนุ่ม ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐  ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร (ปชส.) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready