หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการฝึกอบรมไฮดรอลิกส์ขั้นพื้นฐานกับการใช้งานและบำรุงรักษา

 

โครงการฝึกอบรมไฮดรอลิกส์ขั้นพื้นฐานกับการใช้งานและบำรุงรักษา

              ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รากฐานไฮดรอลิกส์กับการใช้งาน (ไฮดรอลิกส์พื้นฐาน)” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและวิเคราะห์ปัญหาหรือออกแบบระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยมี ผศ.เด่น คอกพิมาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน และดร.ธนาพล สุขชนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

ภาพเพิ่มเติม>>>>

                                                                           ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready