หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย

          คุณชวนพิศ เปรมกมลหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบของตนในประชาธิปไตย เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา  /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready