หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี ๔.๐

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี ๔.๐        
 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการการพัฒนามาตรฐานการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารเทศให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล ธนเชวงสกุลเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ แนวคิดและทักษะในเรื่องการดำเนินชีวิตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๙  ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

        ภาพ /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready