หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การจัดการศึกษาแบบ CDIO-based Education

 

การจัดการศึกษาแบบCDIO-based Education

            ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CDIO-based Educationสำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งสามารถออกแบบการเรียนการสอน การประเมินที่เหมาะสมกับรายวิชา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพุธที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ: ณัฐพล (สวท.)/ ธนัชพร (ปชส.) จัดทำ: ธนัชพร (ปชส.) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready