หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนานักวิจัยสายวิชาการ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เห็นถึงความสำคัญและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนิวรรต  หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัย ๔.๐เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                                     ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ / จัดทำ : สุบิน ปชส. มทร.สุวรรณภูมิ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready