หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ราชมมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

               ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑โดย นายจิรวัตน์ ชาวยศ และนายวชิรนนท์ โชติสาย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี (CNC) งานกลึงและงานกัด นายธนัญชย์ ศรีพรหม และนายศิวกร หมื่นคชรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนแบบ ๓ มิติ (3D) และ นายเกียรติศักดิ์ แป้นนุกุล และจ่าสิบเอกพัชรา ประสานเนตรนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ได้รับรางวัลรองชนะชนะเลิศอันดับ ๒ การใช้โปรแกรม CAD/CAM ช่วยในการผลิตชิ้นงานด้วยครื่องจักรกลอัตมัติในเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 

ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิ       Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready