หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

 

 มทร.สุวรรณภูมิ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

          ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และอาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด เพื่อถ่ายทอดทักษะการแปรรูปเห็ด ได้แก่ เห็ดยอ และลูกชิ้นเห็ด  และสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนศาลาลอยเข้าร่วม ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ณ ชุมชนศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

คลิกชมภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready