หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

        อาจารย์วิชัย  มาแสงรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนศาลาลอยและชุมชนเต่าเล่า ในโครงการคลินิกเทคโนโลยี เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ร่วมกันส่งเสริมรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ณ ชุมชนศาลาลอย อ.ท่าเรือ และชุมชนเต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

คลิกภาพเพิ่มเติม>>>>

 ภาพ /จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready