หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ยกระดับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ “ข้าว Rice For Life”

 

ยกระดับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ “ข้าว Rice For Life”

          ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรืองและอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมให้คำปรึกษา คุณวิไลลักษณ์ นาครุ่งเรือง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ “ข้าว RiceForLife” เรื่องการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจอาคารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

จัดทำ : ณัฎฐา ปชส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready