หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑

            คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่งเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ การประกวดโปรเตอร์สหกิจศึกษา และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา และในปีนี้ทางคณะฯได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready