หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน พิธีปิด


 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน พิธีปิด

          ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเงินรางวัลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลการชนะเลิศประเภททีม ๒ คน ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงภูวนาถ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารบริหารจัดการ  เชิงบูรณาการ ชั้น ๓ (Theater) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ: ณัฎฐา /จัดทำ: ณัฎฐา งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready