หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
“สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔

 

“สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๔ เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ทั้ง ๖ คณะ จาก ๔ ศูนย์พื้นที่ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ในการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ: /จัดทำ: ธนัชพร (ปชส.) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready