หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ราชมงคลสุวรรณภูมิปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานเปิดงานและปัจฉิมโอวาท แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : สุบิน ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready