หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
บริหารธุรกิจฯ หันตราเกมส์ คร้ังที่ 10

 

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เราชาวราชมงคลสุวรรณภูมิ  

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์  บุญมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจฯ หันตราเกมส์ ครั้งที่ ๑๐เพื่อให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร ๒๗  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา       

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready