หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ผลคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยผลการเลือกตั้ง ๔ ศูนย์พื้นที่ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน ๑๕ ท่าน ดังนี้ หมายเลข ๑ นางนิตยา แจ้งประจักษ์ได้รับคะแนน ๔๕ คะแนน หมายเลข ๒ นางณัชชา  โลหะพิริยกุล ได้รับคะแนน ๓๑ คะแนน หมายเลข ๓  นายจีรศักดิ์  พุ่มเจริญได้รับคะแนน ๔๒ คะแนน หมายเลข ๔ นายวิทฤทธิ์  โคตรมณี ได้รับคะแนน ๓๘ คะแนนหมายเลข ๕ นายจตุพร  ระเวงจิตร์ได้รับคะแนน ๓๑ คะแนน หมายเลข  ๖ นายอำนวย  ช้างโต ได้รับคะแนน ๖๔ คะแนนหมายเลข ๙ นายอำนาจ  สุขแจ่มได้รับคะเนน ๑๑๓ คะแนน หมายเลข ๑๐ นายสุบิน  เอกจิตต์ ได้รับคะแนน ๓๔ คะแนน หมายเลข ๑๑ นางสาวสุภาพ  โสมนัสสาได้รับคะแนน ๒๕ คะแนน หมายเลข ๑๒ นายวาณิช  นิลนนท์ ได้รับคะแนน ๒๒ คะแนน หมายเลข ๑๓ นางสาววิยะดา  นุชพันธุ์ ได้รับคะแนน ๔๐ คะแนน หมายเลข ๑๔ นายสถิตย์  อรุณแสงได้รับคะแนน ๕๗ คะแนน  หมายเลข ๑๕ นายมนตรี  สามงามดี ได้รับคะแนน ๕๙ คะแนนหมายเลข ๑๖ นายธงชัย  อรัญชัยได้รับคะแนน ๘๙ คะแนน  หมายเลข ๑๗ นางสาวเบญจวรรณ  คลีดิษฐ ได้รับคะแนน ๔๒ คะแนน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หน่วยเลือกตั้ง มทร.สุวรรณภูมิ ๔ ศูนย์พื้นที่

 

ภาพ /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready