หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

การพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOPประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับคณะทำงานโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOPจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อผลักดันสนับสนุน ยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีคณะที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการ จาก มทร.สุวรรณภูมิ นำเสนอโครงการ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ โครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ: /จัดทำ: ธนัชพร (ปชส.) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready