หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ ๔.๐

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สถานประกอบการ ๔.๐

              สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาในหัวข้อ “ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

        ภาพ /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready