หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มอบอุปกรณ์นิรภัย

รับมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

                   อาจารย์เรืองสิน  ปลื้มปั่นผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คือ รองเท้านิรภัย จำนวน ๑๙๗ คู่  จากบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจริยกุล ๑ ชั้น ๑ (อาคาร ๒๗)มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready