หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร62 11- 13 ธันวาคม 2561

 

สัมมนาพัฒนาบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ


        ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบาย แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสร้างความรักควาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมกัน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายวิชาการและสายสนับสนุน จาก ๔ ศูนย์พื้นที่ จำนวน ๑,๑๒๔ คน เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมใหญ่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร ปชส. มทร.สุวรรณภูมิ

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready