หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสืบสานงานกรุงเก่า “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” 3 ธ.ค. 61

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสืบสานงานกรุงเก่า “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

          ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการร่วมสืบสานงานกรุงเก่า “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” วันที่ ๗ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนแห่เฉลิมฉลองการเป็นกรุงศรีอยุธยา ขบวนที่ ๘ ชื่อขบวน                  “สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์”ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

       ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready