หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

ราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ 

        ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติซึ่งภายในงานมีการประกวดประทงประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม(สวยงาม) และกระทงประเภทประยุกต์ (สร้างสรรค์) ชิงถ้วยรางวัล จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล รวม ๒๐,๐๐๐ บาท และการประกวด หนูน้อยนพมาศสุวรรณภูมิ รุ่นอายุ ๕-๘ ปี ชิงมงกุฎสายสะพาย และทุนการศึกษารวม ๑๐,๐๐๐ บาท จากผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ:ATV,ณัฎฐา /จัดทำ:ณัฎฐา (ปชส.) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready