หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 16 พ.ย.61

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ประกอบการ OTOP

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันสนับสนุน ยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน ๕๓ กลุ่ม เข้ารับประกาศนียบัตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท

ภาพเพิ่มเติ่ม>>>>

ภาพ: /จัดทำ: ธนัชพร (ปชส.) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready